Σύνοψη

ENG: Never leave a guy home alone. If you expect that, after a tender goodbye, he will slip on his slippers and sit down with a book under the blanket, you will be sharply disappointed. Patryk (Mateusz Banasiuk) does not miss such an occasion when he unfastens the proverbial “roller skates” when his wife Renata (Aleksandra Popławska) leaves for a few days. Patryk fills the void of love with the company of Sandra (Julia Wieniawa), which is why fate unfortunately connects him with the puffer Alfi (Cezary Pazura), a mysterious package and a pair of dirty gangsters (Sebastian Stankiewicz and Bartek Firlet) who are on her trail. When his brother, Father Mariusz (Mariusz Drężek), comes to rescue Patryk, things will get even more complicated. Nobody will be absolved here, and the punishment for sins will be inevitable and severe. Still, the question remains whether it was all decided by chance, a conspiracy, or God…

POL: Nigdy nie zostawiaj faceta samego w domu. Jeśli spodziewasz się, że po czułym pożegnaniu, on wsunie kapcie i usiądzie z książką pod kocem, ostro się zawiedziesz. Takiej okazji nie przegapia Patryk (Mateusz Banasiuk), który odpina przysłowiowe „wrotki”, gdy jego żona Renata (Aleksandra Popławska) wyjeżdża na kilka dni. Patryk miłosną pustkę wypełnia towarzystwem Sandry (Julia Wieniawa), przez co los niefortunnie łączy go z sutenerem Alfim (Cezary Pazura), pewną tajemniczą przesyłką i parą fajtłapowatych gangsterów (Sebastian Stankiewicz i Bartek Firlet), którzy są na jej tropie. Gdy na ratunek Patrykowi ruszy jego brat, ksiądz Mariusz (Mariusz Drężek), sprawy skomplikują się jeszcze bardziej. Nikt tu nie dostanie rozgrzeszenia, a kara za grzechy będzie nieuchronna i sroga. Nadal jednak pozostanie pytanie, czy o tym wszystkim zadecydował przypadek, spisek, czy Bóg…

Video & Photo

1 videos

Προβολές

Buy Ticket
  • 16h00