Σύνοψη

Η ταπεινή, Ma και ο ντροπαλός Cao έχουν εξοριστεί από τις οικογένειές τους και έχουν  εξαναγκαστεί σε γάμο. Για να καταφέρουν επιβιώσουν, πρέπει να συμμαχήσουν και να χτίσουν ένα σπίτι για τους εαυτούς τους.

Προβολές

Buy Ticket
 • 18h30
 • 21h00
Buy Ticket
 • 18h30
 • 21h00
Buy Ticket
 • 18h30
 • 21h00
Buy Ticket
 • 18h30
 • 21h00
Buy Ticket
 • 18h30
 • 21h00
Buy Ticket
 • 18h30
 • 21h00
Buy Ticket
 • 21h30