Σύνοψη

ENG: Evgeniy Onegin lives in grand style: balls, receptions, theater premieres and other entertainment that the capital can offer a young man. But social life has long tired him, so he perceives the news of the illness of his uncle living in the village as an opportunity to escape from the disgusting world. However, having reached the estate, Onegin learns about a relative’s death, which does not upset Evgeniy too much. His financial affairs are unfortunate, and his uncle is rich and has no other heirs. Onegin locks himself in the estate, shuns his neighbors, who soon begin to call him an eccentric among themselves. Evgeniy lives in aimless solitude until the owner, who has returned from abroad, appears at the neighboring estate – a young, enthusiastic Lenskiy, not yet satiated with life, who introduces Evgeniy to the sisters Tatyana and Olga Larin.

GR: Ο Εβγκένι Ονέγκιν ζει με μεγαλοπρέπεια: χοροί, δεξιώσεις, θεατρικές πρεμιέρες και άλλες διασκεδάσεις που μπορεί να προσφέρει η πρωτεύουσα σε έναν νεαρό άνδρα. Όμως η κοινωνική ζωή τον έχει κουράσει εδώ και καιρό, γι’ αυτό βλέπει την είδηση της ασθένειας του θείου του που ζει στο χωριό ως μια ευκαιρία να ξεφύγει από τον κόσμο. Ωστόσο, έχοντας φτάσει στο κτήμα, ο Ονέγκιν μαθαίνει για το θάνατο του συγγενή του, γεγονός που δεν τον αναστατώνει ιδιαίτερα . Οι οικονομικές του υποθέσεις είναι ατυχείς, και ο θείος του είναι πλούσιος και δεν έχει άλλους κληρονόμους. Ο Ονέγκιν κλειδώνεται στο κτήμα, αποφεύγει τους γείτονές του, οι οποίοι σύντομα αρχίζουν να τον αποκαλούν μεταξύ τους εκκεντρικό. Ο Εβγκένι ζει σε άσκοπη μοναξιά, μέχρι που εμφανίζεται στο γειτονικό κτήμα ο ιδιοκτήτης, που έχει επιστρέψει από το εξωτερικό – ένας νεαρός, ενθουσιώδης Λένσκι, που δεν έχει ακόμη χορτάσει από τη ζωή, ο οποίος συστήνει τον Εβγκένι στις αδελφές Τατιάνα και Όλγα Λαρίν.

RUS : Евгений Онегин живет с размахом: балы, приемы, театральные премьеры и прочие развлечения, которые может предложить молодому человеку столица. Но светская жизнь давно утомила его, поэтому известие о болезни дяди, живущего в деревне, он воспринимает как возможность сбежать из отвратительного мира. Однако, добравшись до имения, Онегин узнает о смерти родственника, что не слишком огорчает Евгения. Его финансовые дела складываются неудачно, а дядя богат и не имеет других наследников. Онегин запирается в усадьбе, сторонится соседей, которые вскоре начинают называть его между собой эксцентриком. Евгений живет в бесцельном одиночестве, пока в соседнем имении не появляется вернувшийся из-за границы хозяин – молодой, восторженный, еще не пресыщенный жизнью Ленский, который знакомит Евгения с сестрами Татьяной и Ольгой Лариными.

Η ταινία θα προβληθεί στην πρωτότυπη ρώσικη βερσιόν με αγγλικούς υπότιτλους.

 

Video & Photo

2 photos

Προβολές

Buy Ticket
  • 18h00
Buy Ticket
  • 18h00